Een kitten is een vriend voor het leven.

Voor kittens te koop kijkt u bij 
“Verwachte nestjes”


HOE KOMT CATTERY L’AYQUADE AAN HAAR KITTENPRIJZEN?

__________________________________________________

Een gezond kitten begint met gezonde ouders, beide ouderdieren die in gezonde,
zoniet “topconditie” te verkeren, alvorens de dekking plaatsvindt.

Dit houd in: de juiste voeding en medische verzorging/testresultaten.

Na de geboorte krijgen de kittens moedermelk TOT dat het kitten het nest verlaat.
Daarom krijgt de moederpoes de juiste voeding, om zodoende de kittens hoogwaardige melk te kunnen geven.
Dit is weer af te lezen aan het goede gewicht van de kittens en hun algehele gezondheid.

Het gewicht van de kittens wordt nauwlettend in de gaten gehouden v.a. dag 1,
kittens dienen de eerste week hun gewicht te verdubbelen en daarna elke week zo`n 100 gram aan te komen (of meer).
De tepels van moederpoes worden eveneens dagelijks en na een paar weken elke week gecontroleerd
en bij onvoldoende melk, bijvoorbeeld doordat de moeder nog onervaren is wordt het kitten met hoogwaardige voeding bijgevoedt.
Vanaf 3 weken krijgen de kleintjes ook zacht voer volgens schema opgevoerd evenals hun ontworming en ontvlooiing volgens schema.

Met 9/12 weken krijgen de kittens hun entingen/gezondheidschecks+verklaringenen en met de 2de enting hun chips.
Een week na de 2de enting ( de 12 weken enting dus) krijgen de kittens die naar het buitenland verhuizen hun Rabiës-enting.
DIT  IS  VERPLICHT!

De kittens van Cattery L`Ayquade mogen met 13 weken het nest verlaten,
TENZIJ er een reactie op de eerste of 2de enting is (geweest)
De kittens die naar het buitenland afreizen moeten na hun Rabiës enting nog 3! weken in de Cattery blijven
vóórdat ze over de grens mogen, (dus met 13 +3 weken = 16 weken)

Na de 2de enting en de chip (afhankelijk van de kleurontwikkeling van de kittens)
gaan de stamboomaanvragen de deur uit, die wij u toesturen zoals in het Koopcontract is opgenomen.
U kunt het/een kitten van uw keuze bezoeken v.a. 5/6 weken in de couveuse-bak en na 10 wken knuffelen.
Zie onderstaand.
Na 10 weken (1 week na de 9 weken enting) mag u het kitten knuffelen (tenzij er een duidelijke reden is waarom dit niét kan)
als u dat wenst en bij reserveringen (geen optie) ontvangt u regelmatig foto`s van uw kitten.

Meestal worden de kittens gereserveerd met nest naar keuze
en word de definitieve keuze van het kitten bepaald bij de eerste bezichting
(5/6 weken in de couveuse-bak)

Al met al een lange zorg die wij met zeer veel liefde, graag doen!

KOOP GARANTIE CONTRACT/KOSTEN

Het volledige DNA pakket erfelijke ziekten, w.o. de HCM en PKD testen en onder meer de bloedgroep.

Dit geldt voor ELK! ouderdier (dus BEIDE ouders/grootouders etc. dit is weer terug te vinden op uw stamboom)
alleen volledig schone ouders komen bij ons in aanmerking voor het fokprogramma; GEEN dragers van evt. erfelijke ziekten.

Daarnaast en hun jaarlijkse entingen+gezondheids/gebits controles, (evt. gebitsreinigingen)
en heupcontroles gezien de HD bij de MC. (zonder deze medische zorg is fokken naar mijn mening niet verantwoord)

Ook de nodige Felv en Fiv testen komen bij ons aan de orde.

De voeding noemde ik al eerder, recentelijk werken wij alleen nog maar met R.C.( Royal Canin)
zowel de kittenmilk, als melk voor de oudere kittens+moeders, het natte voer/droge voer,
dit in diverse varianten. In het kittenpakket treft u  o.a. R.C. 36 voor 1 week aan.
Voor de hygiëne/kattenbakken  gebruiken wij houtkorrels

Wat betreft de kittens komen er de entingen (voor buitenland tevens Rabiës),
Europese Paspoorten en gezondheidsverklaringen bij,(bij Rabiës tevens de uitreisverklaring),
chips, ontvlooïng + ontworming bij en uiteraard, de stambomen met eigendomsbewijs en het koopcontract.

Vergeet niet dat de kittentijd 3-4 maanden tijd in beslag neemt. De dracht/dekkingstijd ook weer 3-4 maand.
(Moederpoes heeft na de dracht/zoogperiode haar “ontzwangerperiode” en mag als gevolg hiervan
3 nestjes in 2 jaar dragen. (wat meestal neerkomt op 1 nestje per jaar.)

Daarnaast is het reëel evt. extra medische kosten als: echo na de bevalling/evt. keizersnede,
maar ook injecties en AB kuurtjes mee te rekenen.

Ook het “verslijten” van mandjes, kattenbakken, vervoersmanden, etensbakjes, krabpalen, speelgoed
en bijvoorbeeld de werpkooi/kittenkooi valt onder de “onkosten”als je de prijs van de kittens wilt gaan bepalen.
Het is belangrijk NIET te gaan bezuinigen op noodzakelijke voorzieningen als het om fokken gaat,
waardoor er gezonde, lieve, sociale en blije kittens bij u als koper in huis komen!

Wij hanteren onderstaande prijzen:
(gezien de actuele richtlijnprijzen betreffende Ragdolls Nederland)

Liefhebberdier: €850,-
Show/fokdier bij exacte aftekening: vanaf €1700,-

Extra kosten voor koper: sterilisatie of castratie door Cattery L’Ayquade
en Rabiës incl. uitreisverklaring door de dierenarts voor het buitenland.

De Rabiës-enting is verplicht voor kittens en katten die in het buitenland gaan wonen
en/of voor mensen die met hun kat regelmatig over de grens gaan.
(Bijvoorbeeld: vakantie/shows.)

Dit zijn mijn prijzen die wij hanteren en waarmee wij kunnen fokken en ook onze kosten kunnen betalen.
Van “winst” is dan ook geen sprake, WEL van verantwoord fokken, wat bij Cattery L’Ayquade ook ons logo is.

Voor deze prijzen ontvangt u een stamboom (Pedigree) aan twee zijden bedrukt waarop ook de foto van het kitten
en de testen van de ouderdieren vermeld staan en tevens de barcode.
Bij de stamboom ontvangt u het gekoppelde eigendomscertificaat.

Voor het liefhebberdier hanteren wij het fokverbod, voor showdieren in overleg
en voor fokdieren verwijs ik u naar ons koopcontract. Kittens en herplaatsers verhuizen alleen MET koopcontract.

Naast de stamboom en een eigendomscertificaat ontvangt u bij uw aankoop van het kitten het Europees Paspoort
met twee gezondheidsverklaringen, twee entingen (+barcode vermelding), de ontworming en ontvlooiing volgens schema.
En uiteraard krijgt u het eerder genoemde kittenpakket.

Tot de definitieve verkoop van het kitten behoud de fokster het recht de koop te annuleren mocht zij met reden zorg hebben
ten aanzien van het welzijn van het kitten, dit met betrekking tot de aankomende nieuwe eigenaren van het kitten.
Er valt hier te denken aan:
Niet afgesproken fokintenties/doorverkoop c.q. verhandelen van het kitten,
maar ook eenzame opsluiting van het kitten kan reden zijn tot annulering.

Cattery L’Ayquade ervaart het opsluiten van haar kittens/herplaatsers, die gewend zijn zich vrij in huis te verplaatsen;
als het toebrengen van dierenleed!

Bij het verzwijgen door de koper van bovengenoemden, vervallen bij het niet doorgaan van de verkoop,
de teruggave van aanbetaling/reserveringskosten.

Leveringsvoorwaarden 

1: Cattery L’Ayquade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ná-verkoop gemaakte kosten door koper.

2: Eenzijdig gemaakte afspraken door koper, worden niet gehonoreerd.
Hieronder valt ook het terug eisen van aanbetaling door koper bij het afzien van de koop.
Dit heeft te maken met het reserveren, de energie en tijd die daarin gestoken wordt
en het niet kunnen verkopen in deze periode van het kitten of de herplaatser.

3: Financieel overeengekomen afspraken, dienen te worden nagekomen door koper en kunnen niet gewijzigd worden.

4: Zoals boven de leveringsvoorwaarden genoemde eenzame opsluiting en het “zoeken naar een ander huisje”
cq: verhandelen van kittens/herplaatsers van Cattery L’Ayquade en het hierbij ontvangen van geld worden 
niet geaccepteerd. 
Evenals het meenemen van dieren of de bij het dier behorende papieren zonder aan de betaalafspraken te voldoen.

Hierop zal ofwel de dierenpolitie worden ingeschakeld ofwel juridische stappen worden ondernomen
en/of aangifte worden worden gedaan van diefstal. In alle gevallen zullen er stappen worden ondernomen.

Tevens gaat zoals boven genoemd ELK kitten of herplaatser verhuizen MET koopcontract.

***********************************************

Cattery L’Ayquade spreekt hierbij de hoop uit, nooit geconfronteerd te zullen worden met punt 4,
maar  alleen zoals zij gewend is;
berichten en foto’s van blije kopers, kittens/herplaatsers te mogen blijven ontvangen.

            

Na thuiskomst met uw kitten  stopt de zorg van Cattery L’Ayquade niet;
u kunt ten alle tijden een beroep doen op onze kennis met betrekking tot al uw vragen omtrent het kitten, of herplaatskat.

Dus: hebt u een probleem wat betreft de opvoeding van uw kitten…….
Bijgewerkt/updated 23-03-2019